Resmi Gazete yayımlandı! TED Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete yayımlandı! TED Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinde değişiklik

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümlerinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde Avrupa Çalışmaları (İng.), London School of Economics(LSE)’te Russian and Post-Soviet Studies alanında Yüksek Lisans ve Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde Avrupa Çalışmaları (İng.) alanında Doktora yaptı. Prof. Dr. Hatipoğlu 2001-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2014-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Uluslararası Politik İktisat Anabilim Dalı kurucu başkanlığı görevlerini icra etti. 2001-2015 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Hatipoğlu, 2007’de Uluslararası İlişkiler Doçenti, 2014’de Profesör oldu.


Prof. Dr. Hatipoğlu AGIT ve T.C. Dışişleri Bakanlığı adına Gürcistan (Tiflis), Moldova (Rezina), Rusya (Salsk) ve Ukrayna (Bobrinets, Kirovohrad)’da kısa dönem seçim gözlemciliği yapmıştır. Prof. Dr. Hatipoğlu farklı dönemlerde; T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi, Movement of Goods in the Area of the European Union, EFTA, Turkey and CEFTA: Facilitation of Cooperation Potential, Turkish Think-Tank Capacity Building and Development Project, Türkiye’de Avrupa Çalışmaları Konusunda Öğretim, Eğitim ve Araştırma, Avrupa Birliği’ne Doğru, AB Bilinci Serisi ve Türkiye’de İnsan Hakları Eğitimi Uygulaması gibi çok sayıda projeye aktif olarak katkı sağlamıştır. Prof. Dr. Hatipoğlu’nun vermiş olduğu EU Enlargement and Eurasia (C01/058) adlı ders 2001-2005 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından Jean Monnet Permanent Course programı çerçevesinde desteklenmiştir. Prof. Dr. Hatipoğlu ayrıca Team Europe Speakers Group içerisinde uzman olarak yer almaktadır. Prof. Dr. Hatipoğlu’nun ayrıca Nippon Fellowship, Jean Monnet Scholarship, European University Institute Research Grant burslarını almış ve Marmara Üniversitesi Üstün Başarı ve Başarı Ödülleriyle ödüllendirilmiştir. Prof. Dr. Hatipoğlu European University Institute (Floransa), LSE (Londra) ve Central European University (Budapeşte) başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşta da araştırmacı olarak bulunmuştur. Prof. Dr. Hatipoğlu halen Foundation of Women in International Security (WIIS)-Washington, DC., Türkiye Uluslararası İlişkiler Bilim Dalında Kadın Akademisyenler Girişimi (TULİLKA), Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK), Türk Üniversiteleri AB Çalışmaları Birliği, Avrupa Vakfı, AB-Türkiye İşbirliği Vakfı, Türkiye Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Türk-Rus Toplumsal Forumu, Kamu Diplomasisi Enstitüsü üyesidir.