T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İLAN
Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin Muhtelif yerlerinde yer alan işyerlerinin kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.
1)İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (13/04/2023) saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2)İhale 13/04/2023 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat:1 adresindeki toplantı salonunda toplanan Encümen huzurunda saat 14:00’de yapılacaktır. İstekliler yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunacaktır.
3)İhale edilecek yere ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma saatleri içerisinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat: 13 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira işleri Şube Müdürlüğüne şahsen başvurularak veya 0312 - 507 25 89 no' lu telefondan öğrenilebileceği gibi aynı adreste görülebilir veya 100,00-TL + % 18 KDV karşılığı şartname ve ekleri temin edilebilir.
4)KİRAYA VERİLECEK YERLER
KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİNE AİT BİLGİLER
S.N
ADRESİ
NEVİ
SÜRE
1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
1
ETİMESGUT İLÇESİ ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ 1.TBMM CADDESİ 218 ADA 1 NUMARALI PARSEL NO:57/A
TAŞINMAZ
10 YIL
TOPLAM: 2.624,00 M² (145 M² AÇIK VE 2.479,00 M² KAPALI)
₺1.419.600,00
₺42.588,00
2
ÇANKAYA İLÇESİ İZMİR-1 CADDESİ KOCABEYOĞLU PASAJI NO:48
İŞYERİ
3 YIL
15,00
₺13.200,00
₺396,00
3
ÇANKAYA İLÇESİ İZMİR-1 CADDESİ KOCABEYOĞLU PASAJI NO:51
İŞYERİ
3 YIL
15,00
₺13.200,00
₺396,00
4
ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ SUSAM SOKAK ANAFARTALAR BELEDİYE ÇARŞISI NO:8/2
İŞYERİ
3 YIL
19,55
₺91.320,00
₺2.739,60
5
ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ SUSAM SOKAK ANAFARTALAR BELEDİYE ÇARŞISI NO:8/3
İŞYERİ
3 YIL
19,55
₺107.616,00
₺3.228,48
6
ALTINDAĞ İLÇESİ BEŞİKKAYA MAHALLESİ KARAPÜRÇEK CADDESİ NO:59 KAPALI SPOR SALONU
SPOR SALONU
3 YIL
711,00
₺109.032,00
₺3.270,96
7
ÇANKAYA İLÇESİ SOKULLU MEHMET PAŞA MAHALLESİ ÇETİN EMEÇ BULVARI ÖVEÇLER VADİSİ İÇİ 48/7 NUMARADA YER ALAN DÜĞÜN SALONU
DÜĞÜN SALONU
3 YIL
1.000,00
₺619.500,00
₺18.585,00
8
ÇANKAYA İLÇESİ SOKULLU MEHMET PAŞA MAHALLESİ SALKIM SÖĞÜT CADDESİ ÖVEÇLER VADİSİ 48 NUMARADA YER ALAN 3 ADET HALI SAHA VE MÜŞTEMİLATI
HALI SAHA VE MÜŞTEMİLAT
3 YIL
TOPLAM: HALI SAHA VE MÜŞTEMİLAT 5.687 M² KULLANIM ALANI
₺1.207.918,00
₺36.237,54
9
ÇANKAYA İLÇESİ SOKULLU MEHMET PAŞA MAHALLESİ SALKIM SÖĞÜT CADDESİ ÖVEÇLER VADİSİ 48 NUMARADA YER ALAN KAFE
KAFE
3 YIL
78,00
₺64.428,00
₺1.932,84
10
ÇANKAYA İLÇESİ SOKULLU MEHMET PAŞA MAHALLESİ SALKIM SÖĞÜT CADDESİ ÖVEÇLER VADİSİ 48 NUMARADA YER ALAN TİCARİ YAPI
ÇOK AMAÇLI TİCARİ YAPI
3 YIL
425,00
₺280.368,00
₺8.411,04
11
ALTINDAĞ İLÇESİ ULUS İŞHANI C BLOK NO:12
İŞYERİ
3 YIL
96,00
₺212.400,00
₺6.372,00
12
ALTINDAĞ İLÇESİ ULUS İŞHANI C BLOK NO:14
İŞYERİ
3 YIL
95,50
₺210.984,00
₺6.329,52
13
ÇANKAYA İLÇESİ SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİ 2177.CADDE, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NIN BATISINDAKİ PARK TESCİLLİ ALANIN GÜNEYDOĞUSUNDA YER ALAN 12 M² ALAN
BÜFE
3 YIL
12,00
₺126.732,00
₺3.801,96
14
KEÇİÖREN İLÇESİ AYVALI MAHALLESİ HALİL SEZAİ ERKUT CADDESİ 90057 ADA 5 PARSEL ANTARES AVM KARŞISI BÜFE
BÜFE
3 YIL
9,00
₺84.960,00
₺2.548,80
15
ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ 29368 ADA 1 PARSEL YANI NO:76/1
RESTAURANT
3 YIL
373,00
₺823.360,00
₺24.700,80
16
ÇANKAYA İLÇESİ GÖKKUŞAĞI MAHALLESİ GÖKKUŞAĞI CADDESİ İLE 1222.CADDE KESİŞİMİ GÖKKUŞAĞI KOŞU YOLU PARKI İÇİ HALI SAHA
HALI SAHA
3 YIL
550,00
₺155.760,00
₺4.672,80
17
ÇANKAYA İLÇESİ GÖKKUŞAĞI MAHALLESİ GÖKKUŞAĞI CADDESİ İLE 1222.CADDE KESİŞİMİ GÖKKUŞAĞI KOŞU YOLU PARKI İÇİ HALI SAHA
HALI SAHA
3 YIL
1.250,00
₺354.000,00
₺10.620,00
18
ETİMESGUT İLÇESİ ŞEKER MAHALLESİ 5350.CADDE VE İHLAS CADDESİ KESİŞİMİ
DEPO YERİ
3 YIL
287,15
₺201.000,00
₺6.030,00
5--İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:
-Listenin 1 numara ve 12 numara arasındaki yerler için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar ve vermesi gereken belgeler;
5.1. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
1) T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi ve ihale ilan tarihi itibariyle alınmış adli sicil kaydı belgesi ( e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)
2) Türkiye’de tebligat için adres beyanı veya onaylı ikametgâh adresi (alınacak belgede telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı  vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
5) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.
6) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)
7)İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)
8) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aldığı borcu yoktur yazısı.
5.2. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,kimlik fotokopileri
2) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu hususları teşvik eden belgeler.
3)Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
4) İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.
5) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
6) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
7)İhale ilan tarihinden itibaren alınmış SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge.
8) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
9) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.
10) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)
11) İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)
12) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aldığı borcu yoktur yazısı.
5.3. Ortak Girişim Olması halinde;
1) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 5.1. ve 5.2. bendindeki belgeler ile 5.3. bendinde belirtilen belgeler.
2) Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
3) Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
4) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
-Listenin 13-18 numarasındaki yerler için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar ve vermesi gereken belgeler;
5.4. Gerçek veya Tüzel kişilerin İhale tarihinden itibaren geçtiğimiz yılın cirosunun 750.000.000,00-Türk Lirası bedelden aşağı olmaması, hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olması.
5.5. Tüzel kişilerin şirket kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusunda 10 yıl faaliyette bulunması.
5.6. Benzer işler kapsamında kiralama işi yaptığına dair iş tamamlama belgesi.
5.7. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
1) T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi, onaylı ikametgâh adresi, adli sicil kaydı belgesi (e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)
2) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
3) İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı  vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
5) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
6) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.
7) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)
 8)İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)
5.8. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,kimlik fotokopileri
2) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu hususları teşvik eden belgeler.
3)Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
4) İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.
5) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
6) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
7) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
8) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.
9) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)
10) İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)
5.9. Ortak Girişim Olması halinde;
1) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 5.7. ve 5.8. bendindeki belgeler ile 5.9. bendinde belirtilen belgeler.
2) Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
3) Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
4) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
5.10.İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi fesih etmeye veya açık pazarlığa çevirmekte serbesttir. Encümen’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta amirinin onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
5.11.2886  sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar
5.12.Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.
#ilangovtr Basın No 1806908