Akfen Yenilenebilir Enerji halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 91,11 katı, Akfen Grubu çalışanlarından yaklaşık 1,41 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 17,69 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1,89 katı talep geldiği bildirildi.

Halka arzda tüm yatırımcı kategorilerinden toplam talep edilen nominal pay adedi 7.776.921.566 olurken bu tutar, tahsis edilen 340.370.703 TL nominal değerli payın 22,84 katı oldu.

AKFEN HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

AKFEN Yenilenebilir Enerji'nin hisselerinin ne zaman işlem göreceği henüz belirlenmedi. Hisselerin 16 veya 17 Mart tarihlerinde işlem görmeye başlaması ve gongun çalacağı tahmin ediliyor.

AKFEN ENERJİ HALKA ARZ NASIL OLDU?

Halka açıklık oranı %33,50 olan Akfen Enerji, belirlenen aracı kurum ve bankalar üzerinden taleplerini karşıladı.

Halka arzda 340.370.703 adet payın tamamının satışı halinde, halka arz büyüklüğü 3.335.632.889 TL olması bekleniyor.

68.074.141 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

68.074.141 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

170.185.351 TL nominal değerdeki %50 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara,

34.037.070 TL nominal değerdeki %10 oranındaki kısmı Akfen Grubu Çalışanları’na gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmişti.

AKFEN ENERJİ HAKKINDA

Şirket'in portföyünde Üretim Şirketleri tarafından işletilen 12 adet lisanslı hidroelektrik santrali, 8 adet lisanslı ve 27 adet lisanssız olmak üzere toplam 35 adet güneş enerjisi santrali ve 6 adet rüzgâr enerjisi santrali bulunmaktadır.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ HAKKINDA

2009 yılında ilk HES tesisini devreye alarak elektrik üretimine başlayan şirket, Türkiye’nin en iyi doğal kaynaklarına sahip bölgelerinde çoğu son 5 yılda devreye alınmış ve çeşitlendirilmiş modern enerji santralleri ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

BİM Hediye Kartı nedir? BİM Hediye Kartı nasıl alınır? BİM Hediye Kartı nedir? BİM Hediye Kartı nasıl alınır?

Yenilebilir enerjiye destek sağlanması ile doğal gaza olan bağımlılığın azaltılmasına ilişkin ulusal strateji, ABD Doları cinsi sabit alım garantisi ile yenilenebilir enerji teşvik sisteminin getirdiği gelir öngörüsü, istikrarlı marjlar ve geliştirmede finansman sağlama kolaylığı Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi arttırmaktadır.

Şirket hisselerinin %33.09’u EBRD* ve IFC** gibi iki önemli uluslararası kuruluşa ait olup, yenilenebilir enerji sektöründe hızla yükselişini devam ettirmektedir.

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş’nin portföyü yenilenebilir kaynaklarından enerji üretimi ve toptan elektrik satış ticaretinden oluşmaktadır. Akfen Toptan Satış, Akfen Yenilenebilir Enerji santrallerince gerçekleştirilen üretimin toptan satış piyasasına yönelmesinde dağıtım kanalı görevi görmektedir. Toptan enerji satış fiyatlarındaki volatiliteye karşı alım garantisinin kullanılmaması durumunda ise korunma imkanı sağlamaktadır.

Yenilenebilir enerji projelerinin gerek geliştirme aşamasında gerekse lisanslamadan, inşaat ve işletme aşamasına kadar kanıtlanmış tecrübeyle yoluna devam eden Akfen Yenilenebilir Enerji, yalın ve verimli organizasyon yapısı ile maliyet kontrolüne güçlü bir şekilde odaklanmaktadır.