Bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili KAP'a yollanan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

EYT emekli promosyon ödemeleri arttı! EYT emekli promosyon ödemeleri arttı!

"Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.926.795.598 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.651.539.084 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır."