a

Sağlık-Sen: Sağlıkta şiddet Aralık ayında tavan yaptı! 

Haber: Kadir GÜRHAN

Sağlık-Sen düzenlediği basın açıklaması ile ‘2021 Yılı Sağlıkta Şiddet Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Raporun detaylarını basın mensuplarıyla paylaşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının en önemli sorunları arasında yer alan şiddetin, pandemi süreciyle birlikte yüksek öncelikli mesleki risk seviyesine tırmanmış bulunduğunu söyledi. Sağlık emekçilerinin, ‘Sağlık Çalışanları Yılı’ ilan edilen 2021 yılını şiddetin gölgesinde geçirdiğine dikkat çeken Durmuş, “Yılın son ayında yani Aralık’ta şiddetin adeta tavan yaptığını görüyoruz. Bu ayda sağlık çalışanlarına yönelik 31 şiddet olayı yaşandı. 57 saldırganın neden olduğu olaylarda, 50 sağlık çalışanı mağdur oldu” dedi.

Şiddet uygulayan birçok hasta yakınının serbest bırakıldığına işaret eden Durmuş, yasaların uygulamasında sorun yaşandığını belirtti. Durmuş, “Elbette sağlık çalışanlarının sorunu maruz kaldıkları şiddetten ibaret değil.  Aşırı iş yükü, ücret adaletsizliği ve yetersizliği, uzun çalışma süreleri, istihdam yetersizliği, malpraktis gibi sorunlar da sağlık çalışanlarının canını yakıyor, yakmaya da devam ediyor” diye konuştu. Meseleye ciddiyetle yaklaşılması gerektiğinin altını çizen Durmuş, “Her zaman ve her koşulda, sorunun üzerine kararlılıkla gitme iradesinin gösterilmesi hem sağlık çalışanlarını umutlandıracak hem de toplumda farkındalık oluşmasına zemin hazırlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“ŞİDDET UYGULAYANLARIN YÜZDE 75’İ HASTA YAKINI”

Şiddet uygulayanların ezici çoğunluğunun, hasta ya da hasta yakınlarından oluştuğunu söyleyen Durmuş, “Bu demek oluyor ki sağlıkta şiddet konusunda faili uzakta aramamak gerekiyor. Sağlık birimlerinde ya da saha çalışmalarında, fiziki şiddetten sözlü saldırıya, tehdit içerikli saldırılardan tacize kadar şiddetin her türüne rastlamak mümkün.  Bıçaktan silaha, sandalyeden testereye, oraktan kolonya şişesine, akla gelebilecek her şey şiddet aracı olarak kullanılabilmektedir.  Velhasıl sağlıkta şiddet deyip geçmemek lazım. 2021 yılında çok şükür yaşanmadı ama önceki yıllarda maalesef hayatını kaybeden sağlık çalışanları oldu. Geride bıraktığımız yıl içindeyse, ağır bir şekilde yaralananlar, uzun süreli travma nedeniyle meslekten ayrılanlar, aylarca klinik ya da psikolojik tedavi görenler oldu” dedi.

“ŞİDDET OLAYLARI MESLEKTEN DE SOĞUTUYOR”

Şiddetin etkilerinin mağdurun üzerindeki fiziki ya da psikolojik etkiyle sınırlı kalmadığını belirten Durmuş, “Ne vakit bir şiddet olayı yaşansa, başta o birimdeki mesai arkadaşları olmak üzere tüm sağlık çalışanları, şiddetin neden olduğu korku dalgasından payına düşeni alıyor. İçe kapanıyorlar, mesaiye korkarak gidiyorlar, işlerini özgüvenle yapmakta zorlanıyorlar, meslekten soğuyorlar. Elbette tüm bu yaşadıklarını başta aile fertleri olmak üzere çevrelerine yansıtıyorlar. Neticede bu durum verimliliklerini yani hizmet zincirini de doğrudan etkiliyor. Tüm bu nedenleri göz önüne aldığımızda, şiddetin doğrudan sağlık sistemini hedef alan bir tehdit unsuru olduğu sonucuna varıyoruz. O nedenle de meseleye ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini savunuyoruz. Peki, bu şekilde yaklaşılıyor mu? En kestirmeden cevap vermek gerekirse; hayır… Çünkü şiddet olayları azalmıyor, her geçen gün artıyor. Günlük, olay bazlı anlık tepkilerin dışında ortada ne bir çözüm stratejisi var ne de çözüm gayreti. Bu noktada yapılması gereken, tehlikenin yeterince farkında olup, engelleyici, önleyici ve korumacı politikaları bir an önce sistemli bir şekilde hayata geçirmek olmalıdır” diye konuştu.

‘2021 Yılı Sağlıkta Şiddet Raporu’nda şu başlıklara dikkat çekildi:

“FARKINDALIK ÇALIŞMALARI ŞİDDETİ AZALTACAKTIR”

Her zaman ve her koşulda, sorunun üzerine kararlılıkla gitme iradesinin gösterilmesi hem sağlık çalışanlarını umutlandıracak hem de toplumda farkındalık oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Kuşkusuz sorunun nihai çözümü, toplumda oluşacak farkındalığın zirveyi görmesi ile mümkün olacaktır. Toplum, yani 84 milyon; sağlık çalışanlarının da can taşıdıklarını, can kurtarmak için can verdiklerini, hayat kurtarmak gibi kutsal bir sorumluluk üstlendiklerini, el kaldırmak yerine kol kanat gerilmesi gerektiğini, sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu ve bir sağlık çalışanına yapılacak kötü davranışın tüm sağlık çalışanlarını etkilediğini, sağlık sisteminin çalışanıyla hastasıyla bir bütün olduğunu içselleştirmelidir.  Elbette bu hususta sadece Sağlık Bakanlığı’na görev düşmüyor.  Bakanlığın kısa vadede yapması gereken, halihazırdaki engelleyici, önleyici ve korumacı politika ve uygulamaları gözden geçirmektir.

“SAĞLIK BİRİMLERİNE KESİCİ VE ÖLDÜRÜCÜ ALETLERLE GİRİLMEMELİDİR”

“Tek bir kişi bile sağlık birimlerine yaralayıcı, kesici, öldürücü alet ve ekipmanlarla girmemelidir. Bunun önlemi bir an önce alınmalıdır. İnsanlar, sağlık kuruluşlarına, aile hekimliklerine giderken, bu ve benzeri aletlerle kapıdan içeri alınmayacağını bilmelidir. Sağlık Bakanlığı, bunlara ilaveten, ülke genelinde seferberlik başlatılmasına ön ayak olmalıdır. İlgili bakanlıklardan sivil toplum kuruluşlarına, medya organlarından aydınlara kadar ülkenin tüm dinamikleri bu seferberliğe dahil edilmelidir. Örneğin, hakimler ve savcılara, sağlıkta şiddetin ne manaya geldiği iyi anlatılmalıdır.  Bir savcıyla trafikte tartışan bir maganda hemen hapsi boyluyorsa, buna karşın bir hastanede terör estiren bir maganda elini kolunu sallayarak ortalıkta geziyorsa,  ortada çok ciddi bir sorun, çok ciddi bir çelişki, çok ciddi bir çifte standart var demektir. Oysa yasalar, bu çelişkiye imkan vermiyor. Demek ki ortada bir uygulama sorunu var. Bu sorun ortadan kalkmadığı sürece de sağlık çalışanlarının adalete olan güveni sarsılmaya devam edecek demektir.

“190 ŞİDDET OLAYI VUKU BULDU 316 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDET KURBANI OLDU”

Temennimiz bu sorunların bir an önce son bulması. 2022 yılında sağlık çalışanlarının her açıdan gün yüzü görmelerini arzu ediyoruz. Bunun için bir an önce hem şiddet sorununa hem de diğer sorunlara neşter vurmak gerekmektedir.  Başta şiddet olmak üzere bu sorunlarla yaşamak sağlık çalışanlarının kaderi değildir, olmamalıdır.  Sorunlarını çözmek, yüklerini hafifletmek, yüzlerini güldürmek Bakanlığın ve Hükümetin en öncelikli görevleri arasında olmalıdır. Bu değerlendirmeler çerçevesinde geçtiğimiz yıl yaşanan şiddet olaylarına bakacak olursak… Yılın son ayında yani Aralık’ta şiddetin adeta tavan yaptığını görüyoruz. Bu ayda sağlık çalışanlarına yönelik 31 şiddet olayı yaşandı. 57 saldırganın neden olduğu olaylarda, 50 sağlık çalışanı mağduru oldu.  2021 yılı boyunca ise 190 şiddet olayı vuku buldu.  364 saldırganın gerçekleştirdiği olaylarda, 316 sağlık çalışanı şiddet kurbanı oldu.  Yıl boyunca yaşanan 190 şiddet vakasının 143’üne hasta ve hasta yakınları neden oldu. Yani sağlıkta şiddet olaylarının yüzde 75’inin baş faillerini hasta ve hasta yakınları oluşturmaktadır.  Hep söylediğimiz gibi bu trajik durum, nitelikli sağlık hizmetini sekteye uğratmakta, hasta – çalışan ilişkisine ve güven ortamına darbe vurmaktadır.  Bunlara ek olarak, 13 şiddet olayında idareci pozisyonundaki kimseler yer alırken, 34 olaya magandaların imza attığını görüyoruz.  190 şiddet olayının 162’si hem sözlü hem fiili, 22’si sözlü, 5’i mobbing, 1’i ise taciz şeklinde cereyan etmiştir.

“ŞİDDETİN ADRESİ ÖZELİKLE ACİL SERVİSLER OLUYOR”

Yıl boyunca yaşanan olaylarda şiddetin adresinin çoğu zaman hastaneler, özellikle de acil servisler olduğunu görüyoruz. 12 ay boyunca vuku bulan 190 şiddet olayının 146’sı buralarda yaşandı.  Öte yandan 13 olay aile sağlığı merkezlerinde, 31 olay ise saha çalışmaları esnasında meydana geldi. Sahada meydana gelen olayların mağdurlarının çoğunlukla 112 çalışanları olduğunu belirtmek isterim.

En çok şiddete maruz kalanlara bakacak olursak… hasta ve hasta yakınları ile en çok muhatap olanlar yani doktor ve hemşireler. 2021 yılında 92 doktor ve 59 hemşire şiddet olaylarının mağduru oldu. Mağdurların; 50 güvenlik görevlisi ve 46 112 çalışanı ve 69 da diğer sağlık çalışanı şeklinde sıralandığını görüyoruz.

“BİRÇOK SALDIRGAN YAPILAN İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI”

Geçtiğimiz yıl 124 saldırgan hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, 135 saldırgan gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Sadece 41 saldırgan tutuklanırken, 3 saldırgana ise para cezası verildi.  Geri kalanlar hakkında da adli soruşturma başlatılmıştır. Bu tablo, yargının, sağlıkta şiddet uygulayanlara oldukça müsamahakar yaklaştığını apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum; 2021 yılına ait bu veriler, Sağlık-Sen olarak bizim tespit ettiklerimizden oluşmaktadır. Gerçekte yaşanan şiddet olaylarının bu rakamların çok daha üstünde olduğunu biliyoruz. Elbette bu hakikati Bakanlık da biliyor. Bu da şu demek oluyor; acil önlem alınmadığı taktirde, sağlık çalışanlarını tehdit eden şiddet sorunu, sistemi kilitlemeye yönelik bir sorun olmaya doğru hızla ilerliyor.  Kararlı çözüm iradesinin ortaya konmadığı her gün 1 milyon sağlık çalışanına zarardır, millete zarardır, Türkiye’ye zarardır.

 

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Son 24 saatte korona virüsten 176 kişi hayatını kaybetti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.