a

PURSAKLAR’DAN EĞİTİM LİDERLİĞİ

Avrupada’ki öğretmen ve öğrencileri internet kanalıyla bir araya getirerek ortak bir ağda buluşturan eğitim girişimi eTwinning çocukların yaratıcılık ve hayal gücü gelişimini desteklemek, veli çocuk iletişimini arttırmak, öğrencilerin okuma yazmaya hazırlık vb. becerilerini desteklemeyi hedefliyor. Ankara- Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de platforma vurgu yaparak gönüllülükle projede yer alan tüm öğretmen ve öğrencileri desteklediklerini belirterek dinamik ve gelişime daima açık olan öğretmenler ile birlikte bu liderliği sürdüreceklerinin altını çiziyor.
Öğretmenlerin öğrencilerle beraber çeşitli projelere imza attığı,kişisel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan Avrupa’nın en büyük e- öğrenme platformu eTwinning , küresel Covid-19 mücadelesinde uzaktan eğitimini sürdüren öğrenciler için projelerini sürdürüyor. Verilere göre, ülkemizde 52.000’den fazla okuldan, 129.000’den fazla kullanıcının portala kayıtlı olduğu biliniyor.
Yaklaşık olarak 573.000’den fazla öğretmen üyesi bulunduran portal, öğretmenlerin ortak bulması, proje oluşturma, fikirlerini paylaşması, en iyi uygulama alışverişinde bulunması ve eTwinning platformunda bulunan çeşitli özelleştirilmiş araçları kullanarak hemen birlikte çalışmaya başlaması için çevrimiçi araçlar sağlıyor.
“ÜLKEMİZDE 52.000’DEN FAZLA OKULDAN, 129.000’DEN FAZLA KULLANICI PORTALA KAYITLI”
eTwinning’e 2009 yılında dahil olan Türkiye, eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteriyor.Ülkemizde 52.000’den fazla okuldan, 129.000’den fazla kullanıcı portala kayıtlı olduğu ve şu ana kadar 23.000’den fazla projeye katıldığı biliniyor.. eTwinning Erasmus+ sürecinde de Avrupa Komisyonu’nun desteklemeye devam ettiği faaliyetlerden biridir ve son süreçte 2021 yılına kadar sürdürülmesi planlanıyor.
GÖNÜLLÜLÜĞE DAYANIYOR
Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada eTwinning projelerinin zorunlu değil gönüllülüğe dayandığı belirtilerek gönüllülükle projede yer alan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi desteklemekteyiz. İnanıyoruz ki dinamik ve gelişime daima açık olan öğretmenlerimiz ile birlikte bu liderliği sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.
Öğretmenler adına eTwinning;
Farklı okullarda veya Avrupa ülkelerinde gerçekleşen eğitim uygulamaları hakkında fikir sahibi olma,
Yabancı dil pratiğini geliştirme
Bilişim teknolojilerini derslerinde etkin biçimde kullanabilme
Derslerini öğrencilerin daha fazla motive olmasını sağlayarak, daha eğlenceli hale getirebilme
Mesleki açıdan kendini geliştirebilme olanaklarını sağlayabilmektedir.
Bunun yanı sıra eTwinning öğrenciler için de yeni öğrenme fırsatları sunmaktadır.
Derse daha fazla motive olma,
Başka okullardan veya ülkelerden akranları ile iletişim kurarak, farklı kültürleri tanıma,
Yabancı dilde iletişim kurabilme,
Web teknolojilerinin eğitim amacıyla da kullanabileceğini fark etme,
Projede yer aldığı için derslere daha etkin katılma e-twinning’in öğrenciler için sunduğu katkılardır.
eTwinning’in faydaları ile ilgili olarak 2013 yılında Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından yapılan 770 öğretmenin katıldığı araştırma şu sonuçları ortaya koymuştur;
Katılımcı öğretmenlerin %86,3’ü eTwinning projelerinin teknolojiyi kullanma becerilerini artırdığını,
%89,5’i derslerde farklı öğrenim yöntemleri kullanmaya teşvik ettiğini,
%91,5’u yabancı dillerinin gelişimine yardımcı olduğunu,
%85,5’i bilgisayar kullanma becerilerini artırdığını,
%94’ü iş birliği yapma becerilerini artırdığını,
%90,3 iş motivasyonunu artırdığını,
%90,9’u alanıyla ilgili bilgilerini güncellemesini sağladığını,
%95’i yeni ve yaratıcı projeler üretmeye teşvik ettiğini belirtmiştir.
Aynı araştırmada öğretmenlere eTwinning’in öğrencilerine olan etkisi de sorulmuştur; Öğretmenlerin yine büyük bir çoğunluğu eTwinning’in;
Öğrencilerinin derslere daha aktif katılmasını sağladığını (%77,2)
Katılan öğrenciler arasındaki iş birliğini artırdığını (%91)
Öğrencileri sosyalleştirdiğini (%85,7)
Yabancı dillerini geliştirdiğini (%92,6)
Eleştirel düşünme becerilerini artırdığını (%77,2)
Teknolojiyi kullanma becerilerini artırdığını (%87,4) belirtmişlerdir.
2018-2019 ANKARA İLÇELER BAZINDA KALİTE ETİKETİ ALAN OKULLARIN SAYISI
2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde de 13 okulda 50 e-twinning projesi yürütülmektedir. Bu projeler ile kalite etiketi başvurusunda bulunması planlanmaktadır.
İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak amacıyla yürütülen eTwinning projesi kapsamında çalışmalar yürüten okullardan örnek projeler ise şu şekilde:

ADNAN MENDERES İMAM HATİP ORTAOKULU

“ I Learn By Travelling ” Projede 2023 eğitim vizyonu belgesiyle önem kazanan ‘ Gezerek Öğrenme’ amaçlandı

“ Değerlenerek Büyüyoruz ” Bu projemizle; öğrencilerimizin saygı, sevgi, doğruluk, dürüstlük, empati, yardımlaşma, sorumluluk, vatan ve millet sevgisi gibi değerlerimizi kazanarak çift kanatlı kuşlar olarak yetişmesini amaçladık.

 

“Gezegenimiz İçin Yeşil Adımlar” Projeyle doğanın kıymeti konusunda  farkındalık yaratmak, öğrencilerimize doğa sevgisi, enerji tasarrufu, ve geri dönüşüm bilinci kazandırmak amaçlanmıştır.

 

“Değer Avcıları Değer Peşinde”  Projemizde arkadaşlık, temizlik, kitap ve ilim sevgisi, ince düşünceli ve nezaketli olmak, şehitlik, büyüklere saygı küçüklere sevgi, cömertlik gibi değerlerle ilgili pek çok etkinlik gerçekleştirerek sadece projemizdeki değil okuldaki tüm öğrencileri dahil ettiğimiz zengin içerikli birçok etkinlikler dizisi gerçekleştirdik.

 

“Kitaplar Konuşuyor” Kitap okumanın önemine vurgu yapmak, kitabın hayatımızın bir parçası olduğunu öğrencilerimize kendi yaşantıları yoluyla benimsetmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlanmıştır.

“İyilik Melekleri (Goodness Angels)”  Bu projemiz ile birbirleriyle yardımlaşmayı, iş birliğini, başkasının mutluluğu ile mutlu olmayı ve insanları mutlu etmenin sevincini yaşatmayı amaçladık.

 

AYYILDIZ ANADOLU LİSESİ

”Kuşaklar Buluşsun Köprüler Kurulsun” projesi, gençler ile Dünya Sağlık Örgütünün yaşlı olarak nitelendirdiği 65 yaş üstü bireylerin çeşitli etkinliklerle bir araya getirilerek aralarındaki sevgi-saygı bağını güçlendirmek, empati geliştirmelerini sağlamak, bazı değerlerimizi korumak projeye dahil olan öğrenci öğretmen ve yaşlılarımız için kazanımlar elde etmek esasına dayanır.

“Future Is In Our Hands” ‘Gelecek Ellerimizde’ Uluslararası E-Twinning projesindeki amaç iklim değişikliği için farkındalık oluşturmaktır.

“Innovative Approach on Education” Dijital çağda öğrencilerin İngilizce öğrenmelerini digital becerilerini geliştirerek daha eğlenceli hâle getirerek, eğlenerek öğrenmenin yanı sıra web 2.0 araçlarını da etkin biçimde kullanarak yaratıcılıklarını ön plana çıkaran; ders işlenişine farklı bir boyut kazandırmaktır.

 

GÜMÜŞOLUK İLKOKULU

“Our Common Language Game ( Ortak Dilimiz Oyun)” Bu projede, oyun tabanlı öğrenme metodunu derslerimizde kullanarak, kültürel farklılıklarımızı kültürel zenginliğimize çevirerek, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesini amaçladık.

 

“Masallar Diyarı” Masal, tekerleme gibi somut olmayan kültürel miraslarımızı gelecek kuşaklara okul öncesi ve ilkokul çağlarından itibaren aktarabilmek için haftada bir gün sınıfta, bahçede, parkta vb. mekânlarda masal anlattığımız bir proje oldu.

 

HAKAN AKBIYIK İLKOKULU

“Sağlıklı Beslenmenin Eğlenceli Yolu” Projemizde çocuklara sağlıklı beslenmenin önemini anlatıyoruz.

MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU

“Beslenme Dostuyuz, Sağlıklıyız” Bu proje ile amaçlanan, öğrencilerimize sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam bilinci kazandırmaktır.

 

‘Effective English with eTwinners’ Öğrencilerimizin, İngilizce’yi eğlenerek öğrenmeleri ve yabancı dil becerilerini geliştirmeleri amaçlandı.

 

“I’m you, You’re me” Projemizde amaçlanan öğrencilerimizde empati ile ilgili farkındalık yaratmaktır.

 

PURSAKLAR İMAM HATİP ORTAOKULU

“ I Wanna Read Books Wıth My Teacher” Projede 2023 eğitim vizyonuna uygun olarak her çocuğun iradesi ve özyeterlilik duygusu gelişecek ve çocuklar öğrenmeyi ,okumayı sevecek ilkesinden hareketle projenin yürütülmesi hedeflenmiştir.

 

SARAY İLKOKULU

“Teknobirler Okuma Yazma Öğrenirler” 1. Sınıfta okuma yazma öğretiminde seslerin öğretilmesini destekleyen ve öğrencilerde eğlenceli, etkili öğrenmenin sağlanması, bilişim teknolojilerinin kullanılması amaçlanmıştır.

 

“29 Harf 29 Etkinlik”  Bu projemiz ile 32 aktif 1. Sınıf öğretmenleri olarak öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yer alan hedefleri doğrultusunda yenilikçi yaklaşımlarla sınıf ortamları oluşturarak hatırlatmayı kolaylaştıracak, yaşamsal becerileri hayata geçirecek, yormadan, yarıştırmadan ve bıktırmadan, eğlenerek okuma ve yazmaya geçmeleri sağlamak amaçlanmıştır.

 

ÜLKER İLKOKULU

“1 İyilik Yap İyilik Bul” Projemizde topluma yararlı nesiller yetiştirerek, iyiliğin ve nezaketin yaygınlaştırması amaçlanmıştır.

 

  “Doğaya Dost Dokunuşlar” ”  etwinnig projesinde iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak ve çevre bilinci kazandırmak,yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark ettirmek ,doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olmayı sağlamak, evsel atıkların değerlendirilerek kendi bahçemizde organik gübreleme sayesinde sebze üretimi sağlamak, çevre kirliliğine neden olan atıkları en aza indirmek ve atıkları değerlendirmek, kimyasal maddeler içeren gübrenin zararlarından kendi organik gübremiz sayesinde korunabilmek hedefleri amaçlanmıştır.

  

  “Bugünüm Geçmişimle Buluşuyor” Milli şuur ve tarih bilinci kazandırmak, aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırmak, öz farkındalık, sosyal farkındalık, kişiler arası iletişim, sorumluluk alarak karar verme becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

 

 “İklim Değişikliğine Dur De” Küresel bir sorun olan iklim değişikliğine karşı bilinçlendirmek ve dikkat çekmek amaçlanmıştır.

 

 “Colorful Voices” Bu projemiz ile öğrendikleri bilgilerin işlevselliğinin farkına varan öğrencilerimiz hem web2 araçlarını kullanmayı öğrenmiş, hem de işbirliği içerisinde çalışmanın öneminin farkına varmışlardır.

      “Değerlerimin Merkezi”  etwinning projesinde geçmişten günümüze kadar gelmiş olan ve insanı insan yapan değerlerimizin kullanımını amaçlanmıştır.

YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU

‘‘ Oyun Arkadaşım Olur Musun? – ‘‘Will You Be My Playmate ’’ Çocuğun sağlıklı bir gelişim gösterebilmesi için oyun oynaması şarttır. Bu amaçla yola çıkılan bir projedir.

“ Code The Future Together” Projenin temel amacı geleceğin dili olan kodlamayı algoritma oluşturarak 21.yüzyıl becerileri kazandırmaktır.

“Geçmişin İzinde” Projenin  temel amacı yaşadığımız şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tanımak ve tanıtmak amacıyla oluşturulmuştur.

“My Art Workshop (Sanat Atölyem)”  Öğrencilerimizin düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçları desteklenecek ve böylece el becerileri gelişerek, kendilerini ifade etmeleri şansı yakalamış olacaklardır.

(Ekin Hazal DOĞRUYUSEVER)

 

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Tüm Yorumlar (1)
  • Chiara Khunel
    8 ay önce
    0 0

    Çevrimiçi Araçlar hakkında bir şeyler öğrenmek isteyenler için böyle Değerli Bilgileri bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz, o zaman

Sıradaki haber:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Yaraların sarılması için gerekli adımlar atılıyor”

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.