Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı parasal gelişmeler raporunu paylaştı. Buna göre, geniş para arzı M3, Şubat 2023 döneminde yıllık yüzde 64,1 büyümenin ardından Mart 2023 döneminde yıllık yüzde 60,1 büyüdü. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 54,9 olarak gerçekleşirken Mart ayında yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Şubat 2023’te yüzde 70,1 iken Mart 2023’te yüzde 78,1 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Şubat 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 50,6 artmışken, Mart 2023’te ise yüzde 48,9 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Mart 2023’te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 60,1 oranındaki büyümede yüzde 36,3 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 20,3 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 53,4’ü özel sektörden, yüzde 13,6’sı genel yönetimden, yüzde 2,8’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 4,2’si net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 13,8 oranında azalış olarak katkı yaptı.

Forte halka arz oluyor Forte halka arz oluyor

İHA