Kapadokya Üniversitesi (KÜN), yükseköğrenimin sürdürülebilir kalkınmayı desteklemedeki rolünü geliştirmek amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler Yükseköğrenim Sürdürülebilirlik Girişimi Ağına (HESI) katıldı.

MEB Ortaokul ve Lise ortak sınavlar hangi tarihte yapılacak? Ortaokul ve Liselerde ortak sınav tarihleri ne zaman? MEB Ortaokul ve Lise ortak sınavlar hangi tarihte yapılacak? Ortaokul ve Liselerde ortak sınav tarihleri ne zaman?

Doğal ve kültürel sürdürülebilirlik politikaları ile Kapadokya Bölgesi başta olmak üzere çevre ve kültür mirası üzerinde etkili olabilecek örnek uygulamalar ve yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile doğal ve kültürel sürdürülebilirliğe destek olan, tüm seviyelerdeki eğitim programlarında çevre ve kültür konularına yönelik dersler bulunduran Kapadokya Üniversitesi; yükseköğrenimin sürdürülebilir kalkınmayı desteklemedeki rolünü geliştirmek amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler Yükseköğrenim Sürdürülebilirlik Girişimi Ağına (Higher Education Sustainability Initiative Network - HESI) katıldı. Sürdürülebilirlik konusunda yükseköğrenim kurumları arasında iş birliğini artırmayı hedefleyen ve 780 üyeye sahip olan HESI topluluğu, çok paydaşlı bir diyalog ve uygulama platformu sunuyor. Yükseköğrenim kurumları, üniversiteler ve öğrenci organizasyonlarından oluşan, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı ve Sulitest Derneği tarafından yönetilen HESI’nin diğer iş birlikçileri arasında UNESCO, BM Çevre Programı, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Sorumlu Yönetim Eğitimi İnisiyatifi, BM Üniversitesi, BM-HABITAT, UNCTAD, UNITAR, BM Ortaklıklar Ofisi ve BM Akademik Etki bulunuyor.AW023668_02

HESI, her yıl düzenlediği Küresel Forum ile, BM Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi fikriyle yükseköğrenimin önemini ele alırken, Birleşmiş Milletler Yükseköğrenim Sürdürülebilirlik Girişimi Ağına üye olan kurumlar, sürdürülebilir kalkınma ve yükseköğrenim ile ilgili konulara odaklanan eylem gruplarına, çevrim içi seminerler ve etkinliklere katılım sağlayabiliyor.

İHA