TUKgs 0 - 0 JELfb

BFCDgs 0 - 4 LIEPfb

FSMgs 1 - 1 SPAfb

RFSgs 1 - 1 VENfb

RGFCgs 1 - 0 VAMfb

RADgs 1 - 0 FKJIfb

SPSgs 1 - 2 FKPfb

NOVPgs 1 - 0 FKIfb

ZCAgs 0 - 0 PARfb

FKCZgs 22:00 VOZfb

ZİKgs 0 - 2 SABfb

QFKgs 1 - 2 NEFTfb

NKDgs 3 - 1 NKTZfb

NKAKgs 1 - 0 NKOLfb

NDMgs 21:30 NDGfb

FCFTgs 0 - 0 PLİfb

CSEgs 1 - 1 LDUQfb

UCAgs 0 - 0 TECfb

GCFCgs 23:45 CDNfb

FKSTgs 2 - 3 FKSfb

ASTgs 1 - 1 SHKfb

KASgs 1 - 1 ORDfb

HBgs 3 - 2 IFfb

CIgs 2 - 0 CDSNfb

DEAgs 0 - 0 MUNfb

CXEgs 22:00 DMAfb

CONgs 1 - 0 PNBTfb

BALgs 2 - 1 CEFfb

TNSgs 2 - 0 UWICfb

FKVgs 1 - 1 BLAfb

FCTgs 0 - 2 UNLfb

ELVgs 2 - 0 VJKVfb

MFKgs 1 - 1 FKKOfb

EHAgs 2 - 1 EGOfb

AMOgs 0 - 0 AITfb

THİgs 0 - 1 B93fb

HOLgs 0 - 2 SFBOfb

NAEgs 0 - 2 SYDfb

SLAgs 1 - 1 HILfb

AVAgs 2 - 2 ROSfb

SCCgs 2 - 1 IMSfb

TLFgs 1 - 0 SVGRfb

RTHgs 0 - 4 SCBfb

REİgs 7 - 1 KULfb

FCVIgs 0 - 4 HNAKfb

KAPgs 4 - 0 PALfb

KLUgs 3 - 2 AFCfb

GIFKgs 2 - 0 FCEfb

ROPSgs 0 - 1 JSHfb

OLSgs 3 - 2 PSKfb

JIPOgs 1 - 0 KUFfb

BVB(A)gs 1 - 1 RWESfb

SVBgs 0 - 1 ECfb

FSVUFgs 5 - 1 ORfb

HER(A)gs 1 - 2 FSVLfb

AALgs 1 - 2 FCBAfb

SGgs 2 - 2 TSGfb

SSJgs 1 - 2 DSfb

ASGgs 1 - 4 MPZfb

CSHgs 3 - 1 GDFCfb

AQAgs 0 - 0 FAIfb

DSCgs 4 - 2 DEMfb

CAPgs 0 - 0 MWAfb

CACgs 23:30 CARfb

SWRgs 0 - 3 KKSfb

MLCgs 1 - 1 MIFAfb

PDRMgs 0 - 0 PERfb

FUNgs 2 - 2 PAHfb

NAFgs 1 - 2 KRMfb

LOKGgs 1 - 1 ARDZfb

UNCVgs 6 - 2 1SCZfb

SLVK Bgs 1 - 0 FCVJfb

ZLNBgs 2 - 3 BOSTfb

SCRZgs 0 - 2 TEMfb

MGFCgs 2 - 4 YADfb

SUFCgs 4 - 0 SMFCfb

BŞBEgs 1 - 2 SVSfb

KSMgs 2 - 0 ÇRZfb

İBFKgs 0 - 2 GSfb

GFKgs 2 - 2 FKGKfb

SOTgs 2 - 5 TOTfb

NUFCgs 0 - 3 BHAfb

CHEgs 0 - 2 LIVfb

LEICgs 1 - 1 BURNfb

HUEgs 0 - 2 CADfb

BETgs 2 - 0 VİDfb

GRAgs 2 - 1 ALAfb

RSOgs 22:00 RMAfb

RBLgs 3 - 1 M05fb

WOLgs 0 - 0 LEVfb

PARgs 0 - 2 NAPfb

GENgs 4 - 1 CROfb

SASgs 1 - 1 CAGfb

JUVgs 21:45 SAMfb

OGCNgs 0 - 3 PSGfb

STRSgs 1 - 0 DJNfb

MHSCgs 4 - 1 ANGfb

SBgs 3 - 2 LORfb

FCMgs 2 - 1 SRfb

FCNgs 2 - 2 ASSEfb

OMgs 22:00 LOSCfb

SVZWgs 0 - 6 CBKVfb

SLgs 2 - 1 KVKfb

KRCGgs 3 - 1 KVMfb

RAFCgs 21:45 ASEfb

KÖGgs 2 - 0 ANKSfb

İSTgs 2 - 1 ALTfb

GRSgs 1 - 1 MNMfb

STKgs 0 - 2 BRISfb

RAFCgs 0 - 0 PORfb

HOLKgs 1 - 0 SCPfb

GFgs 1 - 1 OSBfb

FCHgs 2 - 0 BTSVfb

ADOgs 0 - 1 GFfb

WILgs 4 - 0 HERfb

FEYgs 1 - 1 FCTfb

AJXgs 3 - 0 RKCfb

NECgs 0 - 0 ALMRfb

FCKgs 1 - 2 BIFfb

OBgs 1 - 1 FCNfb

RFCgs 1 - 1 AGFfb

VBgs 4 - 1 SDRfb

SKBgs 1 - 3 FKBGfb

RBKgs 2 - 1 FKHfb

IKSgs 1 - 2 KBKfb

VFKgs 5 - 2 AFKfb

SDJFgs 0 - 0 SIFfb

ODDgs 21:30 SJFfb

AIKgs 3 - 0 HAMfb

ÖFKgs 1 - 1 DIFfb

IFKNgs 1 - 1 MFFfb

IFKG gs 1 - 2 KFFfb

AKRgs 1 - 1 HBKfb

CDSCgs 2 - 0 CSMfb

MFCgs 1 - 0 FARfb

CDTgs 23:00 RAFCfb

HIBSgs 2 - 2 RANfb

ABEgs 0 - 3 MOTfb

ARSgs 3 - 2 SOCfb

UFAgs 0 - 1 CSKAfb

FCRKgs 0 - 2 FCSMfb

FCLMgs 1 - 0 FTAMfb

HONgs 0 - 0 HJKfb

ROPSgs 0 - 2 KUPSfb

OTRgs 1 - 0 YOKfb

URDgs 0 - 3 KAWfb

FCTgs 1 - 0 VEGfb

FTLZgs 1 - 0 SCIfb

CABgs 4 - 2 CEAFfb

ACGgs 3 - 4 CAMfb

GREgs 22:00 PALfb

CFCgs 22:00 CRVGfb

AAPPgs 1 - 1 OPRfb

CSAgs 3 - 1 CRUfb

CUIAgs 3 - 0 OFCfb

AVAgs 2 - 5 SCFCfb

FCSGgs 1 - 0 FCSfb

FCBgs 2 - 2 FCVfb

FCLSgs 2 - 1 SFCfb

HBgs 0 - 2 WACfb

ADMgs 0 - 5 SKNfb

FAKgs 2 - 1 RIEfb

BWLgs 5 - 2 ALUfb

CORgs 0 - 0 DUNfb

NYRBgs 0 - 1 FCCfb

AUFCgs 1 - 2 IMCFfb

DCUgs 2 - 2 TORfb

ORCgs 4 - 1 CHIfb

COLUgs 2 - 0 NSCfb

HOUgs 2 - 2 MNSfb

RSLgs 1 - 2 VANfb

LAGgs 0 - 2 COLfb

SJEgs 1 - 6 PORfb

KERgs 1 - 1 VPSfb

MYPAgs 1 - 1 JARfb

EIFgs 5 - 0 KAJfb

GNIgs 3 - 1 MPOfb

ACOgs 1 - 2 KPVfb

OLMDgs 3 - 0 FCMfb

FCZLgs 2 - 2 FCSDfb

FCRVgs 1 - 2 KOLfb

FCBgs 0 - 0 FCACfb

UTAAgs 2 - 3 CSMPfb

FCSB gs 21:30 FCAPfb

ISLgs 2 - 1 DMfb

SLUTgs 1 - 3 BATEfb

SMgs 1 - 0 SSfb

VARgs 0 - 1 NKOfb

FCSLgs 1 - 1 MFKKfb

FCZBgs 2 - 4 SKSOfb

ACSPgs 3 - 1 FCZfb

JEOgs 2 - 0 BIPfb

SEOgs 0 - 2 GWAfb

IUNgs 0 - 1 UHYfb

GANgs 1 - 2 SSBfb

PSTgs 4 - 3 SWSfb

FSEgs 0 - 0 DAEfb

MACgs 0 - 0 OMIfb

THGgs 1 - 0 EHMfb

KMZLgs 1 - 1 KSCfb

LPgs 1 - 0 KSWPfb

SZDgs 0 - 0 NMZfb

TYFCgs 1 - 2 CBCfb

GHZgs 0 - 2 SHEfb

JLgs 0 - 4 MHFCfb

NANgs 0 - 0 CYAfb

SİCgs 0 - 0 XTLfb

VESgs 2 - 0 LFfb

MAGgs 0 - 1 LEİfb

INGgs 2 - 1 UEfb

FCMgs 0 - 2 HFCfb

SOLgs 3 - 0 SYLfb

AIFgs 3 - 1 SKEfb

TUILgs 2 - 1 ETFfb

ILHgs 2 - 0 VIF2fb

BFKgs 4 - 2 LFKfb

NFKgs 1 - 1 ASKfb

ESTgs 0 - 1 ALSfb

SHAgs 0 - 0 AHİfb

AAHgs 0 - 0 PAKHfb

ATLgs 0 - 1 CFPfb

UANLgs 3 - 0 QFCfb

CAgs 1 - 0 CDGfb

DTCgs 0 - 2 CSLfb

DPEgs 1 - 2 İSFfb

APEgs 1 - 0 DIMfb

LOSMgs 1 - 3 CDOCfb

ADPgs 23:15 JACfb

CSSLgs 2 - 1 CGDfb

COgs 7 - 0 CSLfb

CSCgs 2 - 1 ALUfb

LSKgs 2 - 1 CBKVfb

WSTgs 0 - 0 KMSKDfb

FAgs 4 - 0 HIFfb

HOBgs 3 - 2 FREfb

KKgs 0 - 2 GKSLfb

RKSRgs 0 - 0 MKPNfb

ACAgs 1 - 0 GDEPfb

ZILgs 2 - 2 SLBRfb

SENgs 2 - 3 DACfb

MWAgs 0 - 0 BRİVfb

ÇFKgs 1 - 3 MFKfb

ANKDgs 7 - 0 ŞANfb

NAFKgs 1 - 1 HACfb

İNGgs 0 - 0 ZNGKfb

EGVSgs 1 - 3 UUŞKfb

SFKgs 0 - 0 HKTfb

KOCgs 0 - 0 SRYfb

AAFgs 1 - 0 GÜMfb

ASFgs 0 - 1 ERZRfb

SBLDgs 2 - 0 PNDKfb

KDKgs 0 - 3 MFKfb

ASSgs 0 - 1 SKRYfb

KASgs 0 - 0 KBSfb

ETBLgs 1 - 0 BBBfb

TİYgs 1 - 1 VFKfb

EYPgs 4 - 1 PZRfb

KIRKgs 1 - 1 SBLDfb

TRGgs 1 - 0 KBLDfb

MYBLDgs 1 - 1 PYSfb

AHOPgs 2 - 1 EDRSfb

NEVBgs 0 - 2 FABfb

MNSgs 0 - 1 DYSfb

KBSgs 0 - 1 ÇFKfb

ALMgs 1 - 1 KMTEfb

ARNgs 2 - 2 BDSfb

CGBgs 3 - 1 OFSfb

KHTSgs 3 - 0 1970fb

MFSgs 6 - 0 TKTfb

YOMgs 1 - 1 DGBfb

CYHgs 0 - 0 ÇFYfb

KARBgs 1 - 1 TEKfb

IFKgs 2 - 0 HEAfb

BTBSgs 1 - 1 Y1959fb

FSKgs 2 - 1 NBSfb

LUGgs 2 - 1 LGNSfb

ESPgs 0 - 0 MLLfb

ALBgs 0 - 2 PONfb

CARgs 0 - 1 SPOfb

LPAgs 21:30 FUEfb

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneğinden ‘Yeni Yıla Merhaba’ etkinliği

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği bir otelde ‘Yeni Yıla Merhaba’ temalı etkinlik düzenledi.

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamı Derneği bir otelde ‘Yeni Yıla Merhaba’ temalı ‘Galatasaray Business Network’ etkinliği düzenledi. Etkinliğe birçok Galatasaraylı iş adamı katılırken, gecede Galatasaray marşları söylendi.

Burada İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamı Dernek Başkanı Özgür Bayraktar sosyal faaliyetlere yoğun bir şekilde çaba gösterdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu gecenin amacı 2020 yılına arkadaşlarımızla Galatasaray camiasıyla Ankara’daki Galatasaraylı ve yönetici insanlarla birlikte ‘merhaba’ demek. Derneğe bağlı şu an 450 üyemiz var. Bunun 300 tanesi aktif üyedir. Derneğimiz Galatasaray Spor Kulübü’nün bünyesinde olması hasebiyle Galatasaray Spor Kulübü’nün belirlediği esas çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yanında Ankara’da sosyal faaliyetlere yoğun bir şekilde caba göstermektedir.”

İHA

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Almanya Başbakanı Merkel: ‘Hafter’in ateşkese istekli olması iyi bir mesaj’

sf TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS
302.867

VAKA

266.117

İYİLEŞME

7.506

ÖLÜM

36.750

AKTİF VAKA

sf DÜNYA'DA KORONAVİRÜS
30.859.069

VAKA

21.099.095

İYİLEŞME

958.314

ÖLÜM

9.759.974

AKTİF VAKA

 • KOÇ
 • BOĞA
 • İKİZLER
 • YENGEÇ
 • KOÇ BURCU

  Derinliklerde kalmış hislerinizi gün yüzüne çıkarmak istiyor olabilirsiniz. Geçmiş hayatınız, ilişki

  Devamı

  BOĞA BURCU

  İlişkinizde karar aşamasında olabileceğiniz bir gün olabilir. Bir karar varmadan önce son kez partne

  Devamı

  İKİZLER BURCU

  Boş vakitlerinizi çok farklı yeni deneyimlerle değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve farklı deney

  Devamı

  YENGEÇ BURCU

  İlişkinizde aklınızı kurcalayan bazı düşüncelerle duygularınızı baskı altında tutuyor olabilirsiniz.

  Devamı
 • ASLAN
 • BAŞAK
 • TERAZİ
 • AKREP
 • ASLAN BURCU

  Fiziksel değişim planları yapıyor olabilirsiniz. Diyet veya kişisel bakım istekleri her zaman sizler

  Devamı

  BAŞAK BURCU

  Ailenizle geçmiş konular yüzünden tartışmalar yaşayabilirsiniz. Eski defterleri açmak hiç kimseye ka

  Devamı

  TERAZİ BURCU

  Ailenizde bakıma ihtiyacı olan büyüklerinizi ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Gününüzü sevdiklerinizl

  Devamı

  AKREP BURCU

  Yeni bir ilişkiye başlamak için harika bir gün olabilir. Uzun zamandır sevginizi ifade etmek isteyeb

  Devamı
 • YAY
 • OĞLAK
 • KOVA
 • BALIK
 • YAY BURCU

  Gizli ilişkiniz ortaya çıkabilir. Çevreniz neden gizli tutmak istediğiniz konusunda sizleri eleştiri

  Devamı

  OĞLAK BURCU

  Bugün aile toplantısı için kısa bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz. Aileniz uzun zamandır sizleri g

  Devamı

  KOVA BURCU

  Arkada dönen olayların ortaya çıktığı saatler olabilir. Güvendiğiniz kişilere söylediğiniz özelinizi

  Devamı

  BALIK BURCU

  Hayallerinizle bir bütün gibi yaşıyor olabilirsiniz. Hayal alemi gerçek yaşamla örtüşmeyince zihinse

  Devamı
Yazarlar
Video
Galeri
Güçlü Anadolu Gazetesi'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

Güçlü Anadolu Gazetesi'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.